Wat moet je weten?

We bieden toegang voor iedereen

Maar we verwachten een hoge mate van zelfstandigheid van onze bezoekers.

Als bezoeker weet je eigenlijk al wat je wil maken met de machines en toestellen van het FabLab. Twijfel je aan je aanpak dan helpen onze coaches en andere bezoekers je graag verder.

Tijdens de openingsuren kan je vrij binnen- en buitenlopen. We vragen wel om je te registreren.

Om veilig te kunnen werken laten we maximaal 20 bezoekers toe in het FabLab.

Jongeren en het FabLab

Jonge bezoekers (vanaf 11 jaar) zijn welkom onder begeleiding van hun ouders. Let wel, we zijn geen jeugdbeweging… we voorzien dus geen activiteiten en je hoeft dus ook niet op vaste tijdstippen te komen.

Maar als jij de nood hebt om een eigen project vorm te willen geven met de machines en toestellen van het FabLab, dan kan je er aan de slag. Weet je niet zo goed, hoe je een bepaald project kan aanpakken dan helpen onze coaches of andere bezoekers je graag op weg. Want dat is zo typisch aan een FabLab!

Een bezoek aan het FabLab kan je ook steeds inspiratie geven voor een nieuw project.

We leggen de nadruk op zelfstandig leren werken met de machines. 

Verschillende instructiekaarten zijn beschikbaar en medewerkers helpen je steeds verder wanneer je de eerste keer met een machine aan de slag gaat. Maar voor het produceren van je realisaties ben je op jezelf aangewezen. Gelukkig kenmerkt een FabLab zich door de hulp die andere bezoekers je zullen bieden. Mogen we hetzelfde van jou verwachten?

Respect voor elkaar en voor het lab vinden we enorm belangrijk!

Je betaalt geen lidgeld en we rekenen geen gebruikskosten aan, maar we vragen wel respect voor de andere bezoekers, het FabLab en de schoolgebouwen van het Vrij Technisch Instituut Zandhoven.

Wees ordelijk, werk veilig, respecteer de huisregels en maak goede afspraken met medewerkers en andere bezoekers.