Stichting FabLab.nl

FabLab Zandhoven is geregistreerd bij Stichting FabLab.nl

FabLab Zandhoven onderschrijft en hanteert het FabCharter, staat open voor samenwerking met andere FabLabs binnen de BeNeLux en ziet zich als actief lid van het internationale netwerk van FabLabs.

Meer informatie kan u vinden op de website fablab.nl/