Huisregels

I  Gebruikers

1. Iedereen is welkom in het FabLab.
2. We onderscheiden volgende groepen gebruikers:

– individuele gebruikers
– leerkrachten
– klassen (leerkracht met leerlingen)

II  Openingsuren

1. Het Fablab wordt tijdens de schooluren gebruikt door leerlingen van de school.
2. Een aantal keren per maand is het FabLab op donderdagavond van 18 uur tot en met 22 uur geopend voor iedereen.

III  Toegang

1. Het FabLab is gehuisvest in een schoolgebouw van het Vrij Technisch Instituut van Zandhoven.
2. De toegang tot het FabLab is enkel toegelaten via de toegangspoort tussen blok A en blok G.
3. In het schoolgebouw, waar je doorloopt om tot het FabLab te komen, gelden de huisregels van de school.
4. De gebruikers van het FabLab zullen steeds, via de kortste weg door de school, het FabLab betreden en verlaten.
5. Externe gebruikers (bezoekers donderdagavond) dienen zich steeds aan- en af te melden.  Bij het eerste bezoek kan je je wenden tot de FabLab medewerker van dienst.
6. Parkeren:

– Auto’s, moto’s en bestelwagens kunnen parkeren voor de school.
– Fietsen en brommers kunnen (buiten de schooluren) in de fietsenstalling achter de toegangspoort geplaatst worden.

IV  Nodige competenties (vaardigheden, kennis & attitudes)

1. Voor het gebruik van de machines dient iedere gebruiker de juiste competenties te bezitten. De medewerkers van het FabLab kunnen bij twijfel het gebruik van de machines weigeren.
2. Op aangeven van de gebruiker kan hij/zij assistentie krijgen van een FabLab medewerker voor het gebruik van een machine.
3. Hanteer steeds volgende werkwijze:

– Bespreek kort met een FabLab medewerker wat je precies van plan bent om uit te voeren.
– Bespreek of je eigen materialen zal gebruiken of er van het FabLab zal afnemen. De FabLab medewerker zal controleren of de eventuele zelf meegebrachte materialen gebruikt mogen worden.
– Informeer je voldoende over de veiligheidsvoorschriften en respecteer deze.
– Lees de instructiefiches en de handleidingen van de te gebruiken machines/toestellen. Bij een eerste gebruik van de machine vraag je instructies aan de FabLab medewerker.
– Neem kennis van de brand- en evacuatieprocedure.

V  Gebruik van de machines

  1. Alle richtlijnen van de medewerkers van het FabLab moeten te allen tijde nauwlettend opgevolgd worden. Gebruik je gezond verstand. Als je iets niet weet of over iets twijfelt, vraag het dan aan een medewerker van het FabLab.
  2. De beschermingsmiddelen van de machines mogen onder geen enkele voorwaarde worden uitgeschakeld.
  3. Problemen met machines moeten meteen aan een medewerker van het FabLab gemeld worden en de werkzaamheden moeten ogenblikkelijk gestopt worden.
  4. Maak gebruik van de handleidingen en de veiligheidsinstructiekaarten.
  5. Het gebruik van de machines is op eigen risico. We bieden je zoveel mogelijk informatie en hulp, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet.
  6. Het is ten strengste verboden om zelf elektrische en/of mechanische herstellingen te verrichten aan de FabLab-machines. Spreek steeds een medewerker aan van het FabLab.
  7. Bezoekers buiten de schooluren onder de leeftijd van 18 jaar werken steeds onder begeleiding van een volwassenen.

VI  Orde, netheid en hygiëne

1. Laat je werkplek net zo schoon en opgeruimd achter zoals deze was toen je aankwam.
2. Na elk gebruik van een machine:

– de machine en de onmiddellijke omgeving reinigen zodat de werkplek proper is en vrij blijft van hindernissen.
– steeds de gereedschappen, materialen en producten oordeelkundig opbergen.

3. Al het gereedschap blijft in het FabLab. Je neemt het niet mee naar een ander lokaal, ook niet voor heel even.
4. Afval:

– Beperk de afvalberg, ruim regelmatig op en sorteer.
– Er zijn voldoende vuilnisbakken. Gebruik deze om je eigen afval weg te werken, zo blijft het voor iedereen aangenaam om in het FabLab te werken.
– Gooi nooit reinigings- , poets- , petroleum- of benzeenproducten in de riolen.

5. Eten en drinken is niet toegestaan:

– in het atelier;
– in de nabijheid van de machines.

6. Er heerst een absoluut rookverbod op het volledige schoolterrein.
7. Verplicht handen te wassen voor en na de werkzaamheden.
8. Werken op een toetsenbord vereist propere handen!
9. In het FabLab is geen bergruimte voorzien voor het opbergen van persoonlijke creaties, gereedschap, materiaal en/of grondstoffen.

VII  Veiligheid en bescherming

1. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de meest algemene zaken met betrekking tot de veiligheid en het welbevinden van de gebruikers van het FabLab. Voor meer details verwijzen we naar het veiligheidsdossier en naar de specifieke veiligheidsfiches die voor ieder toestel voorhanden zijn.
2. De gebruikers van het FabLab dragen degelijke werkkledij (geen loshangende onderdelen, niet ernstig beschadigd). Bij twijfel beslist de aanwezige medewerker van het FabLab.
3. Vermijd het dragen van kleding die slecht aansluit of los hangt (bv. een sjaal), juwelen (armband, ketting…) die kunnen blijven haken in bewegende onderdelen.
4. Het dragen van loshangende juwelen, haren en kledij, is bij draaiende machines verboden.
5. Tassen en jassen dienen op de voorziene plaats te liggen.
6. Oorbeschermers zijn verplicht vanaf 80dbA. Als je een persoon, die zich op ongeveer 1 meter afstand bevindt, niet meer kan horen, betekent dit dat het geluidsniveau te hoog is! Draag dan zeker gehoorbescherming.
7. Gebruikers dragen handschoenen:

– wanneer een medewerker van het FabLab dit noodzakelijk vindt;
– wanneer de veiligheidsfiche van de te gebruiken machine dit voorschrijft;
– wanneer je chemische producten gebruikt (zoals lijm en verf);
– bij het vervangen van werktuigen, zaagblad… ;
– wanneer je hout vastneemt, om splinters te vermijden;
– MAAR NOOIT in de buurt van bewegende zaagbladen of draaiende machines waarin zij kunnen vasthaken.

8. Bij bepaalde machines en bij het gebruik van de atelier dienen specifieke beschermingsmiddelen (PBM) voorzien te worden (zie telkens bijhorende veiligheidsfiche). Zonder deze PBM mag er niet met de machine gewerkt worden.
9. Bepaalde beschermingsmiddelen dienen om hygiënische redenen persoonlijk voorzien te worden:

– stofmasker;
– handschoenen;
– oorschelpen en/of oordopjes;
– veiligheidsbril.

10. Gebruik steeds de afzuiging bij de machines die een afzuigsysteem hebben. Bij twijfel vraag je raad aan een medewerker van het FabLab.
11. Doorgangen en evacuatiewegen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden.
12. Je bent op de hoogte van de richtlijnen voor de evacuatie van de gebouwen.

evacuatierichtlijnen bezoekers FabLab
– bijlage: noodnummers

13. EHBO: verwondingen dienen verzorgd te worden.

VIII  Vergoedingen gebruik v.d. machines en verbruik v.d. materialen

1. Het gebruik van de machines is gratis.
2. Het FabLab heeft een aantal standaard materialen in stock die tegen democratische prijzen worden verkocht. De aankoop dient onmiddellijk en via Payconiq betaald te worden aan één van de medewerkers van het FabLab.
3. Afhankelijk van het soort materiaal wordt er een prijs gehanteerd per gewicht (3D printen), per plaat (lasersnijden, portaalfrees) of per blok (CNC-frezen).
4. Je betaalt voor al het materiaal dat je gebruikte om tot het eindresultaat te bekomen, dus ook al je eventuele foutieve en testproducties zijn voor eigen rekening. Ook al ben je niet tevreden over de uitkomst van je project, je betaalt alle verbruikte materialen. We helpen je graag met het opsporen van het probleem, maar we kunnen helaas niet elk experiment voor onze rekening nemen.
5. Eigen materialen kunnen meegebracht en gebruikt worden, steeds na controle van één van de medewerkers van het FabLab. Van onze materialen kennen we de kenmerken en de bijbehorende vereiste machine-instellingen. Houd er rekening mee dat je voor je eigen materialen de juiste settings  nog even zal moeten uitzoeken.
7. Je vergoedt wat je stuk maakt. Alles wat stuk gaat tijdens de duur van jouw machinegebruik, dien je te vergoeden. Dit geldt niet voor gebreken die vallen onder slijtage of overmacht.

IX  Algemene voorwaarden

1. Iedereen die gebruik maakt van FabLab, gaat automatisch akkoord met ‘The Fab Charter’ (cfr. alle FabLab’s): http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
2. Wanneer de gebruiker communiceert over zijn creatie gemaakt in het FabLab, appreciëren we het ten zeerste dat onze naam en eventueel de link naar onze website vermeld wordt (www.fablabzandhoven.be).
3. Wie deze huisregels niet naleeft, krijgt geen toegang tot het FabLab.
4. Wie zich onveilig en onbeheerst gedraagt, verliest zijn toegang tot het FabLab.
5. In de schoolgebouwen hangen op verscheidene plaatsen bewakingscamera’s waarvan de beelden een tijdlang opgeslagen worden. Bij het onderschrijven van deze huisregels is de gebruiker hiervan in kennis gesteld en geeft hij/zij hiervoor toestemming.
6. Voor de bekendmaking/marketing van FabLab Zandhoven kunnen tijdens de werkzaamheden beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden. Wie niet akkoord gaat met het gebruik van dit materiaal waarop hij/zij mogelijk herkenbaar is, meldt dit schriftelijk aan een medewerker van het FabLab.
7. Bij diefstal of opzettelijke beschadiging van zaken uit het FabLab wordt steeds de politie gecontacteerd en wordt er een proces verbaal opgemaakt. De schadevergoeding en de eventuele administratieve kosten die hiermee gepaard gaan, zijn steeds ten laste van de gebruiker.