In de les

FabLab Zandhoven is ontstaan uit de noodzaak voor een vaklokaal engineering voor de afdeling technologische wetenschappen (het vroegere industriële wetenschappen). Deze leerlingen werken in het FabLab project- en procesmatig aan verschillende opdrachten en dit tot wel 6 uur per lesweek.

De studierichting technologische wetenschappen is de meest theoretische studierichtingen binnen het technisch secundair onderwijs. Ze bereidt de leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht, maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis. Het wiskundeprogramma is hetzelfde als dat van de richtingen met sterke component wiskunde in het ASO.

Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert procesmatig complexe technische problemen op te lossen. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

De technische vakken focussen op mechanica, bouwkunde, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica. Er wordt eveneens de nodige aandacht geschonken aan de talen: Nederlands, Frans en Engels.

Kortom deze studierichting is de STEM-richting bij uitstek!

Ook leerlingen van andere afdelingen maken gebruik van de apparatuur van het FabLab, maar zij gebruiken het lab niet als vaklokaal.